”Gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak”

”You will know the truth and truth will set you free”

(English Below)

Yolcunun amacı varsa , orada hırs,rekabet ve yarış vardır ve arzu oradadır, zihin devrededir. Bu durumda Uyanış olasılığı kalmayacaktır.Amaç uyanış ise amacın kendisi uyanışı sadece bir rüyaya çevirecektir,bir uykuya… Hayat sadece bir yolculuksa amacı yoktur. Sadece amaçsız bir yolculuksa ”Gerçek” senden doğabilir. Daha da ilerisi, ”GERÇEK” olursun.

Eğer belirli bir yere gitmiyorsan, bir amacın yoksa ve rüzgar seni nereye götürüyorsa o zaman her yer güzeldir. Yukarıya götürüyorsa bu güzeldir, aşağıya götürüyorsa bu güzeldir.

Yukarı götürdüğünde aşağıdakilerden üstün hissetmiyorsan,aşağı indiğinde yukarıdakilere aşağılık duygusu beslemiyorsan,kıskanmıyor ve karalamak isteğin yoksa, bu güzeldir.

Amaçsızca hayat okyanusunda süzülüyorsan ve nereye gittiğini ”BİLMİYORSAN”, bilgeliğin ışığının ”GERÇEK” doğasıyla karşılaşman kaçınılmazdır.

Bu durumda bir amaca ihtiyacın yoktur.Sen gerçeğin ifadesi olarak varolursun,yukarısı ve aşağısı sensin. Ve sen KUTSAL olansın, yani ”GERÇEK”sin.

Bir amacın varsa, amaç seni bölecektir. Amacın seni ”BÜTÜNDEN” ayıracaktır ve sen amaca odaklanacaksın. Geleceğe odaklandığından ‘ŞİMDİDEN’ ve ŞU AN’dan kopacaksın. ”GERÇEK” şimdi ve burasıdır. 

Kişisel bir amaca sahipsen bu zihnin ürünüdür. Amaç ortadan kalktığında BÜTÜNLE BİR OLURSUN ve BÜTÜNLEŞİRSİN. ”GERÇEK”; BÜTÜNDÜR. Kişisel amacın seni bütünden,gerçekten ve KENDİNDEN uzaklaştırır.Kendinle ve KENDİ GERÇEKLİĞİNLE arana mesafe koyarsın.

Kişisel amacı olan sadece başarısız olacaktır ve amaçsız olan başarısızlıkta bile ”GERÇEK” olacaktır.

Her şey gerçektir ve ”GERÇEK TEKTİR”. Tek ve BÜTÜN olanın başarısız olması mümkün değildir. 

Eğer kişisel bir hedefin yoksa nasıl başarısız olabilirsin? Hedef, beklentidir ve gelecektir. Beklenti, hüsrana giden yoldur.

Kişisel hırslar başarısızlığın yoludur. Gerçek başarılı veya başarısız olamaz. O sadece ve basitçe GERÇEKTİR.

Eğer amacın ve hedefin yoksa nereye gittiğini bilemezsin.Bilgi seni ”BÜTÜNDEN AYIRIR”

Bilmemek, ŞU AN ve ŞİMDİ burada olmaktır.Bilmemek , senin gerçekle arandaki son sınırdır.

BİLMEDİĞİNİ BİLMENİN ÖTESİNDEKİ SON NOKTA İSE BİLİNECEK BİR ŞEYİN OLMAMASIDIR.

O halde bilgi tamamen bilinmezliğin içinde erir.

Bir buz parçasının denizde erimesi gibi ve bu andan itibaren sessizlik belirir varlığında.O sessizlikte ”GERÇEK” olan VAR’OL’abilir.Sadece ve o gerçek sensin. Sen gerçeğin kendisisin.

Uyanış aniden olur,çabasızca ve hiçbir çaba,hiçbir yöntem sana seni veremez.Sadece aniden ve birdenbire olur.Çaba amaçtır ve amaç seninle sen arasında mesafe yaratır. Amaç yoksa sen GERÇEK olursun ve GERÇEK SEN olursun. Bu bir ÖZE yolculuktur.Sensizliğin içindeki gerçek senin doğumudur.

Değerli üstad  ”ŞEREF TOLGA KURALAY” hocamdan alıntıdır 🙂

 

 

 ENGLISH

 

If the passenger has a goal, there is also ambition,competition,race and desire,mind is running.In this case there is no possibility of Awakening. If the goal is to wake up, then the goal itself will turn awakening into a dream,a sleep… If life is just a journey,then there is no goal. Only in an aimless life can  give a birth to TRUTH from you. Even further, you BECOME the TRUTH.

If you’re not going to somewhere specific and if you’re going to where the wind takes you to, then everywhere is beautiful. If it’s taking you up its beautiful, if its taking you below, its beautiful.

If you dont feel like you’re better when you are above, it’s beautiful. If you dont feel like jealous of the ones above when you’re below and if you dont envy them , it’s beautiful.

If you’re just swimming aimless in the ocean of life, and dont know where you’re heading to, then it’s unavoidable to bump into the NATURE OF THE TRUTH.

In this case, you dont need a goal,you dont need to aim. You exist as an expression of the TRUTH. You are above and you are below. And you’re the DIVINE, meaning you are the TRUTH you are the REALITY.

If you have a goal,then the goal will divide you. Your goal will seperate you from the ”WHOLE” and you will focus on the goal. Once you focus on the future, you will split from NOW and THIS VERY MOMENT.The TRUTH is here and now.

If you have a personal goal,that’s the product of your mind.Once the goal is vanished you become ONE with the WHOLE and become INTEGRATED. The Truth is the Whole.Your personal goal would distance you from yourSELF. You put a distance between you and your truth.

One with a personal goal will be unseccesful and one who is aimless will be the Truth even in unsucces.

Everything is TRUTH and TRUTH is just one.Oneness and wholeness can’t be unsuccesful.

How can you fail if you dont have a personal goal? Goal is expectation and future.Expectation is a path to dissapointment.

Personal ambitions in the other hand, are the path to unsucces. The Truth cant be succesful or unsuccessful, it’s simply basically just the TRUTH .

If you dont have a goal, you dont know where you’re going. Knowing would seperate you from the whole.

Not knowing tho, is to be here and now.NOT KNOWING, is the last border between you and the truth.

THE LAST POINT THAT IS BEYOND KNOWING THAT YOU DONT KNOW IS THAT THERE IS NOTHING TO KNOW.

Thus, knowing just melts in not knowing.Just like a little ice piece melts away in the sea and from this moment,suddenly the silence appear in its’ existence.In that silence ”THE TRUTH” can be.Only that and you are the truth.

AWAKENING HAPPENS VERY SUDDENLY,it’s effortless.No effort,no work can give you to you.It just happens suddenly.Effort is goal and goal creates distance between you and you. If there is no aim, you would be the TRUTH.

This is a journey to SELF.It is the birth of the true you inside of you without you.